Meulenkamp Advocaten Venlo

St. Martinusstraat 5, 5911 CJ Venlo
T 077 351 50 41
www.meulenkampadvocaten.nl

Aanbestedings- en Staatssteunrecht

Aanbesteden houdt in dat een aanbestedende dienst (bijvoorbeeld een gemeente) meerdere ondernemingen in de gelegenheid moet stellen om in concurrentie met elkaar aanbiedingen in te dienen ten behoeve van het plaatsen van een opdracht voor een werk, het leveren van goederen of het verlenen van diensten. Voorbeelden zijn onder meer de bouw van een openbaar zwembad, het onderhoud van het gemeentehuis, de levering van kantoormaterialen, de vervanging van ICT-systemen of het verzorgen van leerlingenvervoer.


Het aanbestedingsrecht wordt gevormd door een geheel van Europese en nationale regels en een veelheid aan rechterlijke uitspraken.

Het is een complex rechtsgebied dat zich snel ontwikkelt en gekenmerkt wordt door korte termijnen, waarbij snel handelen geboden is.

Jan van den Heuvel en Margo van Nisselroij zijn op dit rechtsgebied gespecialiseerd. Zij hebben ruime ervaring, zowel op het gebied van het adviseren, als het procederen en zijn beiden lid van de Nederlandse Vereniging voor aanbestedingsrecht. Beiden hebben de Grotius specialisatie-opleiding Europees en Nederlands aanbestedingsrecht voltooid.

Daarnaast hebben zij ruime ervaring in het adviseren op het gebied van het staatsteunrecht. Het Europese staatssteunrecht verbiedt overheden om aan ondernemingen een ongerechtvaardigd niet- marktconform voordeel te verschaffen. 
Staatsteun kan vele gedaantes hebben. Niet alleen subsidies, maar bijvoorbeeld ook garanties, borgstellingen, grondtransacties kunnen ondernemingen een niet- marktconform voordeel opleveren. 
Onterecht verstrekte staatsteun moet door een onderneming met rente worden terugbetaald. Verder kan het ten onrechte verstrekken van staatsteun gevolgen hebben voor een gesloten overeenkomst of voor een overheidsmaatregel die staatssteun behelst. De gevolgen van het verstrekken van onrechtmatige staatssteun kunnen dan ook verstrekkend zijn.