St. Martinusstraat 5, 5911 CJ Venlo
T 077 351 50 41
www.meulenkampadvocaten.nl

Mediation/Bemiddeling

Om geschillen op te lossen verwijzen rechtbanken partijen in een gerechtelijke procedure steeds vaker door naar mediators. Mediation is een vorm van conflictbemiddeling, waarbij niet van bovenaf een beslissing wordt opgelegd, zoals bij een uitspraak van een rechter. Bij mediation werken partijen zelf aan het oplossen van een geschil. De mediator begeleidt en stuurt de partijen bij het vinden van een oplossing door het initiatief te nemen tot besprekingen en onderhandelingen tussen partijen en dit traject te bewaken. Voor succesvolle mediation is de deskundigheid en neutraliteit van de mediator vanzelfsprekend van wezenlijk belang.

Henri Wolters is een ervaren mediator. Hij is gecertificeerd door de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) en wordt regelmatig door de rechtbank ingeschakeld voor mediations.