St. Martinusstraat 5, 5911 CJ Venlo
T 077 351 50 41
www.meulenkampadvocaten.nl

Echtscheidingsbemiddeling

Scheiden doet lijden en veroorzaakt vaak heftige emoties. Dreigen met juridische acties en het vertalen van emoties in juridische rechten en plichten, leidt dan vaak tot een patstelling. Partijen zijn niet meer 'on speaking terms', terwijl juist overleg nodig is om de meningsverschillen uit de weg te ruimen.

Scheidingsbemiddeling is een beproefde methode om crisissituaties in de relationele sfeer op te lossen. Het resultaat ervan is veelal bevredigender dan de beslissing van de rechter.

Henri Wolters en Janneke Laumans, beiden gespecialiseerd scheidingsbemiddelaar, kunnen voor en met u aan de slag. Henri Wolters is MfN-registermediator en Janneke Laumans is lid van de specialistenvereniging vFAS (vereniging Familierecht Advocaten Scheidingsbemiddelaars).