St. Martinusstraat 5, 5911 CJ Venlo
T 077 351 50 41
www.meulenkampadvocaten.nl

Faillissementsrecht

Advocaten van ons kantoor worden vaak door de rechtbank benoemd tot curatoren in faillissementen, tot bewindvoerders in surseances van betaling of tot bewindvoerders in het kader van de Wettelijke Schuldsaneringsregelingen Natuurlijke Personen (WSNP).

Minstens zo belangrijk is de advisering op het gebied van het faillissementsrecht: bijvoorbeeld het (in of buiten een faillissement) aanbieden van een akkoord, bestuurdersaansprakelijkheid, bodembeslag, eigendomsvoorbehoud, retentie-, pand- en hypotheekrecht etc.

Wij beschikken over deskundigheid en over ruime ervaring in het begeleiden van een doorstart na een faillissement. Wij zijn aangesloten bij Insolad, de vereniging van advocaten gespecialiseerd op het gebied van het faillissementsrecht.

In zaken die het faillissementsrecht betreffen, kunt u contact opnemen met Jan van den Heuvel of Jos Bloo.