St. Martinusstraat 5, 5911 CJ Venlo
T 077 351 50 41
www.meulenkampadvocaten.nl

Gebouw

Reeds sinds 1888 staat aan het Mgr. Nolensplein te Venlo het statige, in neo-renaissance stijl gebouwde pand van de "Rijks Hoogere Burgerschool", de latere HBS. Het pand, een ontwerp
van rijksbouwmeester Van Lokhorst, bood onderdak aan vele generaties Venlonaren die hier hun opleiding hebben genoten.

Na ruim honderd jaar had het Rijk het gebouw niet meer nodig voor eigen gebruik. Woningstichting Venlo-Blerick verwierf het monumentale pand en voorkwam verpaupering middels renovatie en duurzaam behoud. De plannen voor deze herstructurering waren van de hand van Buro Timmermans BV.
Sinds 1993 houdt Meulenkamp Advocaten kantoor in dit prachtige pand met zijn rijke historie.