St. Martinusstraat 5, 5911 CJ Venlo
T 077 351 50 41
www.meulenkampadvocaten.nl

Handelsrecht

Bent u betrokken bij een nationale of internationale handelstransactie, dan kan goed juridisch advies uw positie aanzienlijk verbeteren. Bij het opstellen van contracten of algemene voorwaarden en in gerechtelijke procedures moet u immers rekening houden met wettelijke en verdragsrechtelijke bepalingen. U moet bijvoorbeeld denken aan de wettelijke regeling omtrent algemene voorwaarden, het Weens Koopverdrag en Europese regelgeving.

Belangrijke aandachtsgebieden zijn verder Nederlandse en Europese mededingingsregelgeving. Zijn concurrentiebeperkende afspraken toelaatbaar, en zo ja, waar liggen dan de grenzen?

U kunt hierover contact opnemen met Hans van HarenJan van den Heuvel of Jos Bloo.