St. Martinusstraat 5, 5911 CJ Venlo
T 077 351 50 41
www.meulenkampadvocaten.nl

Intellectueel eigendomsrecht

Onder de term intellectueel eigendomsrecht (IE) valt een uitgebreide verzameling van regelingen in verschillende nationale en internationale wetten en verdragen. Onder het intellectueel eigendomsrecht vallen bijvoorbeeld het auteursrecht, het octrooirecht, merkenrecht, modellenrecht en het handelsnaamrecht. Het betreft dus, kort gezegd, de rechten verband houdende met een voortbrengsel van de menselijke geest. Per onderdeel van het intellectueel eigendomsrecht verschillen de rechten voor de rechthebbende in aard, omvang en duur.

Voor vragen op dit gebied kunt U contact opnemen met Jos Bloo en Rob Coppus.