St. Martinusstraat 5, 5911 CJ Venlo
T 077 351 50 41
www.meulenkampadvocaten.nl

Klacht

Wij vinden het belangrijk dat een klacht op zorgvuldige en adequate wijze wordt behandeld. Wij hebben daartoe een interne klachtenprocedure. U kunt zich dan middels het e-mailadres info@meulenkampadvocaten.nl schriftelijk wenden tot de interne klachtenfunctionaris, die uw klacht zal gaan behandelen. U kunt uw klacht ook rechtstreeks voorleggen aan de advocaat over wie u klaagt. Deze zal vervolgens de interne klachtenfunctionaris inschakelen, die dan met u contact opneemt.