St. Martinusstraat 5, 5911 CJ Venlo
T 077 351 50 41
www.meulenkampadvocaten.nl

Milieurecht

Het milieurecht is een breed rechtsgebied. Bekende voorbeelden zijn bodem- en waterverontreiniging, maar ook de problemen rond milieuvergunningen zijn talrijk. Verder is milieuaansprakelijkheid bij verkooptransacties van onroerende zaken een belangrijk aspect. Meulenkamp Advocaten heeft ruime kennis en ervaring op dit rechtsgebied.

Voor milieuzaken kunt u contact opnemen met Margo van Nisselroij.