+31(0)77 351 50 41

St. Martinusstraat 5

5911 CJ Venlo

info@meulenkampadvocaten.nl

algemeen adres

Arbeidsrechtelijk nieuws!

De Tweede Kamer heeft deze maand de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) aangenomen. De belangrijkste arbeidsrechtelijke wijzigingen op een rij:

Cumulatiegrond voor ontslag

  • Ontslag wordt ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden. Nu moet een werkgever nog volledig voldoen aan een van de acht wettelijke ontslaggronden. De nieuwe negende grond, de zogenaamde cumulatiegrond, geeft de rechter de mogelijkheid om omstandigheden te combineren (bijvoorbeeld disfunctioneren in combinatie met verstoorde arbeidsverhouding). De werknemer kan maximaal een halve transitievergoeding extra krijgen (bovenop de transitievergoeding) als de cumulatiegrond wordt gebruikt voor het ontslag. Let wel! Er zal nog steeds door de rechter worden getoetst of de werkgever wel een redelijke grond heeft voor ontslag. Een ontslag zonder deugdelijk dossier zal ook onder de nieuwe wet niet mogelijk zijn.

Transitievergoeding

  • Het recht op transitievergoeding ontstaat vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst, ook tijdens de proeftijd. Nu krijgt een werknemer pas na twee jaar recht op de transitievergoeding.

Lange dienstverbanden lagere transitievergoeding

  • De opbouw van de transitievergoeding wordt verlaagd bij lange dienstverbanden. Dit wordt voor alle werknemers niet meer dan een derde maandsalaris per gewerkt jaar. Nu geldt voor werknemers die bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst 50 jaar of ouder en langer dan 10 jaar in dienst zijn voor de berekening van de transitievergoeding één maandsalaris per gewerkt jaar.

Hogere WW-premie voor werknemers met bepaalde tijd contracten

  • De WW-premie voor werkgevers wordt hoger als ze een werknemer voor bepaalde tijd in dienst nemen in plaats van voor onbepaalde tijd. Nu is de WW-premie afhankelijk van de sector waarin een werkgever actief is.

Compensatieregeling transitievergoeding

  • Er komt een regeling voor kleine werkgevers (minder dan 25 werknemers in dienst) om de transitievergoeding te compenseren in het geval zij een bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering of ziekte.

Opvolging tijdelijke arbeidsovereenkomsten

  • De opvolging van tijdelijke arbeidsovereenkomsten wordt tijdelijk verruimd. Het wordt mogelijk om drie arbeidsovereenkomsten aan te gaan in drie jaar. Nu is het maximaal mogelijk om drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten in twee jaar aan te gaan.

Oproepkrachten krijgen meer rechten

  • Om verplichte permanente beschikbaarheid van oproepkrachten te voorkomen moet een werkgever een oproepkracht ten minste vier dagen van tevoren oproepen. Tevens houdt een oproepkracht recht op loon als het werk minder dan vier dagen van tevoren wordt afgezegd. De termijn van vier dagen kan bij cao worden verkort tot één dag. Voor seizoensarbeid zal een uitzondering gaan gelden. Als een oproepkracht twaalf maanden in dienst is, moet de werkgever schriftelijk aanbieden om een arbeidsovereenkomst aan te gaan voor een vast aantal uren op basis van het in dat jaar gemiddeld aantal gewerkte uren.

Payrolling wordt duurder

  • Werknemers die op payroll basis werken krijgen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die een arbeidsovereenkomst hebben bij de opdrachtgever. Ook krijgen werknemers die op payroll basis werken recht op een adequaat pensioen.

De Wab in balans is thans in behandeling bij de Eerste Kamer. Indien deze het voorstel aanneemt, zal de Wab in werking treden. De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2020.

Heeft u vragen over het huidige of toekomstige ontslag- en/of arbeidsrecht? Onze specialisten van de praktijkgroep arbeidsrecht zijn u graag van dienst.

Claire van Oijen

Terug naar overzicht
© Meulenkamp Advocaten Venlo - 2019
Created by LR Internet &