+31(0)77 351 50 41

St. Martinusstraat 5

5911 CJ Venlo

info@meulenkampadvocaten.nl

algemeen adres

Publicatie regeling compensatie transitievergoeding

In aansluiting op ons eerdere artikel over de compensatie transitievergoeding voor langdurig arbeidsongeschikte werknemers, kan gemeld worden dat de “Regeling compensatie transitievergoeding” op 26 februari 2019 in de Staatscourant is gepubliceerd.

De regeling is een nadere uitwerking van de wet waarin de compensatieregeling is opgenomen.

Als gevolg van de inwerkingtreding van de wet per 1 april 2020 kunnen werkgevers vanaf die datum compensatie aanvragen voor de transitievergoeding die betaald is aan een werknemer met wie het dienstverband beëindigd is wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit kan ook met terugwerkende kracht bij dienstverbanden die zijn geëindigd vanaf 1 juli 2015.

Bij de aanvraag dient de werkgever de navolgende informatie te geven en documenten te overleggen:

  • dat er sprake was van een arbeidsovereenkomst;
  • wat de duur van de arbeidsovereenkomst was;
  • dat de werknemer ziek uit dienst is gegaan;
  • dat er een transitievergoeding is betaald;
  • hoe de transitievergoeding is berekend;
  • hoe hoog de kosten van de loondoorbetaling tijdens ziekte waren;
  • de ontslagvergunning, de ontbindingsbeschikking of de beëindigingsovereenkomst (inclusief documenten waaruit blijkt welke periode de werknemer ziek was, dat hij bij het einde van de arbeidsovereenkomst nog steeds ziek was en de naam van de bedrijfsarts);
  • gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen;
  • bewijs dat de (totale) transitievergoeding betaald is.

Hoewel de aanvraag voor compensatie pas vanaf 1 april 2020 kan worden ingediend, kan het raadzaam zijn om voordien de arbeidsovereenkomst met een werknemer die inmiddels twee jaar of meer ziek is, te beëindigen. De compensatie die aan de werkgever voldaan wordt is namelijk maximaal de transitievergoeding, berekend per de dag ná die waarop de werknemer 104 weken arbeidsongeschikt was. Dit betekent dat indien een hogere vergoeding is betaald, alleen het deel gecompenseerd wordt dat gelijk was aan de transitievergoeding op de dag ná die waarop de werknemer 2 jaar ziek was.

Bij vragen over de regeling of over de voorwaarden, zijn de specialisten van onze praktijkgroep arbeidsrecht u graag van dienst.

Nancy Boijmans


 

Terug naar overzicht
© Meulenkamp Advocaten Venlo - 2019
Created by LR Internet &