St. Martinusstraat 5, 5911 CJ Venlo
T 077 351 50 41
www.meulenkampadvocaten.nl

Nieuws

Eindelijk duidelijkheid over kinderalimentatie!

Op 1 januari 2015 is de Wet Hervorming Kindregelingen in werking getreden. Bij deze wet zijn diverse regelingen over de bijdrage van de overheid in de kosten van kinderen afgeschaft. Daarvoor in de plaats is het kindgebonden budget verhoogd met de zogenaamde alleenstaande ouderkop.

Als gevolg van genoemde wetswijziging ontstond onduidelijkheid over de wijze waarop kinderalimentatie moest worden vastgesteld. De expertgroep alimentatienormen stelde zich op het standpunt dat de behoefte van een kind verminderd dient te worden met voornoemd kindgebonden budget. Diverse rechters waren het niet eens met deze berekenmethode. Die rekenmethode leidde er namelijk toe dat veel ouders minder en soms zelfs helemaal geen kinderalimentatie meer behoefde te betalen en dat ouders bij wie de kinderen (hoofdzakelijk) wonen dus minder kinderalimentatie ontvingen.

De Hoge Raad heeft op 9 oktober jl. beslist dat de door de expertgroep geadviseerde berekenmethodiek niet correct is: kindgebonden budget vermindert de behoefte van een kind dus niet. De kinderalimentatie mag dus niet worden verlaagd.

Door voornoemde onduidelijkheid over de wijze van vaststelling van kinderalimentatie ontvangen veel ouders nu te weinig kinderalimentatie. Reeds vastgestelde alimentatiebedragen worden door genoemde uitspraak niet automatisch verhoogd. Hiertoe dient de alimentatiegerechtigde ouder zelf actie te ondernemen.

Indien u graag wilt weten of u aanspraak kunt maken op een hoger bedrag aan kinderalimentatie kunt u contact opnemen met Janneke Laumans of Henri Wolters.


Terug naar overzicht