+31(0)77 351 50 41

St. Martinusstraat 5

5911 CJ Venlo

info@meulenkampadvocaten.nl

algemeen adres

Belangrijke uitspraak Hoge Raad voor slapende dienstverbanden!

Op 8 november 2019 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan over de zogenaamde “slapende dienstverbanden”. Het “slapend” houden van een dienstverband houdt in dat een werkgever een arbeidsongeschikte werknemer na twee jaar arbeidsongeschiktheid – onbetaald – in dienst houdt zodat de wettelijke transitievergoeding niet betaald hoeft te worden. De wettelijke transitievergoeding is immers pas verschuldigd op het moment van beëindigen van het dienstverband.

In haar uitspraak van 8 november 2019 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat goed werkgeverschap inhoudt dat een werkgever een werknemer niet in een slapend dienstverband mag houden om de betaling van de transitievergoeding te ontlopen. Uitgangspunt is, aldus de Hoge Raad, dat de werkgever gehouden is in te stemmen met een voorstel van de arbeidsongeschikte werknemer tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, onder toekenning van een vergoeding ter hoogte van de wettelijke transitievergoeding. Op dit uitgangspunt bestaat volgens de Hoge Raad een uitzondering namelijk indien de werkgever een gerechtvaardigd belang heeft bij instandhouding van de arbeidsovereenkomst. Van een gerechtvaardigd belang is volgens de Hoge Raad bijvoorbeeld sprake als er reële re-integratiemogelijkheden zijn voor de werknemer. Een gerechtvaardigd belang kan volgens de Hoge Raad niet gelegen zijn in de omstandigheid dat de werknemer op het moment dat hij/zij een beëindigingsvoorstel doet de pensioengerechtigde leeftijd bijna heeft bereikt.

Mocht u naar aanleiding van het vorenstaande vragen hebben over (het al dan niet beëindigen van) slapende dienstverbanden en over de hoogte van de transitievergoeding dan zijn onze specialisten van de praktijkgroep arbeidsrecht u graag van dienst.

Claire van Oijen

Terug naar overzicht
© Meulenkamp Advocaten Venlo - 2020
Created by LR Internet &