St. Martinusstraat 5, 5911 CJ Venlo
T 077 351 50 41
www.meulenkampadvocaten.nl

Nieuws

Europees Parlement stemt in met nieuwe aanbestedingsrichtlijnen

Op 15 januari 2014 heeft de Europese Commissie bekendgemaakt dat het Europees Parlement heeft ingestemd met de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen.

De nieuwe richtlijnen komen in plaats van de twee bestaande richtlijnen (2004/18/EG en 2004/17/EG) en voegen een derde richtlijn toe op het gebied van concessies.

Om het gehele persbericht van de Europese Commissie te bekijken, klik hier:

http://www.europarl.europa.eu/news/nl/news-room/content/20140110IPR32386/html/Publiek-aanbesteden-kwaliteit-belangrijker-dan-prijs-alleen

De richtlijnen zijn nog niet gepubliceerd. Nadat dit heeft plaatsgevonden, zal Nederland binnen twee jaar tot implementatie dienen over te gaan. De Aanbestedingswet 2012 zal als gevolg van de nieuwe richtlijnen alsdan ook moeten worden aangepast.

Overigens blijven juridische diensten in de meeste gevallen onder de vrijstelling vallen, waardoor het volgen van een aanbestedingsprocedure hiervoor niet noodzakelijk is.


Terug naar overzicht