St. Martinusstraat 5, 5911 CJ Venlo
T 077 351 50 41
www.meulenkampadvocaten.nl

Nieuws

Per 1 januari 2014 afschaffing stamrechtvrijstelling en banksparen

Ingevolge het Belastingplan 2014 verdwijnt per 1 januari aanstaande de stamrechtvrijstelling voor nieuwe stamrechten. Dit heeft tot gevolg dat vanaf 1 januari 2014 ontslagvergoedingen direct zullen worden belast. Deze belastingheffing kan maximaal 52% bedragen.

Staatssecretaris Frans Weekers heeft in een brief aan de Tweede Kamer van 8 november jl. toelichting gegeven op het Belastingplan 2014. Daarin is de overgangsregeling betreffende de stamrechtvrijstelling nader uiteengezet. Om als werknemer nog vóór 1 januari 2014 gebruik te kunnen maken van de stamrechtvrijstelling dient aan drie voorwaarden te worden voldaan:

1)    Ten eerste dient de stamrechtovereenkomst vóór 1 januari 2014 getekend te zijn. Uit deze overeenkomst moet blijken dat de werkgever aan zijn werknemer een aanspraak toekent op periodieke uitkeringen als vervanging van gederfd of te derven loon. Dit kan in de vorm van een vaststellingsovereenkomst.

2)    Ten tweede dient uit de stamrechtovereenkomst te blijken dat het bedrag ter financiering van de aanspraak bij een in de wet aangewezen aanbieder wordt ondergebracht. Hiertoe behoort een verzekeraar, stamrecht-B.V., beleggingsinstelling of een bank.

3)    Ten derde dient op 31 december 2013 de ontslagdatum vast te staan. Dit betekent echter niet dat de ontslagdatum ook in 2013 dient te liggen. Het ontslag moet wel aangezegd zijn vóór 1 januari 2014 en binnen een korte termijn uitgevoerd worden. Van een korte termijn is in ieder geval sprake als het gaat om de wettelijke opzegtermijn (met een maximum van zes maanden).

Per 1 januari 2014 zal ook het “gouden handdruk” banksparen worden afgeschaft. Desondanks is het nog mogelijk om tot 31 december 2013 een “gouden handdruk” bankspaarrekening af te sluiten.

Verwacht u op korte termijn ontslag, dan adviseren wij u terzake graag.

Update

Op 17 december 2013 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Belastingplan 2014 aangenomen. De afschaffing van de stamrechtvrijstelling en  het “gouden handdruk” banksparen zal derhalve per 1 januari 2014 in werking treden.


Terug naar overzicht