St. Martinusstraat 5, 5911 CJ Venlo
T 077 351 50 41
www.meulenkampadvocaten.nl

Nieuws

Kinderalimentatie; nieuwe richtlijnen.

Voor het berekenen van kinderalimentatie gelden met ingang van 1 april 2013 nieuwe richtlijnen. De belangrijkste verandering betreft de invoering van een draagkrachttabel, waarmee kan worden vastgesteld welk bedrag ouders kunnen bijdragen in de kosten van hun kinderen. Nieuw is ook de zorgkorting, waardoor de kinderalimentatie lager wordt naarmate de alimentatieplichtige ouder een groter deel van de zorg voor de kinderen voor zijn/haar rekening neemt.

Indien u graag wilt weten of de gewijzigde richtlijnen consequenties hebben voor de hoogte van uw kinderalimentatie en/of in het geval u overige vragen over de nieuwe richtlijnen heeft, kunt u contact opnemen met Henri Wolters, Janneke Laumans of Manon Peeters.


Terug naar overzicht