St. Martinusstraat 5, 5911 CJ Venlo
T 077 351 50 41
www.meulenkampadvocaten.nl

Nieuws

Aanbestedingswet treedt op 1 april 2013 in werking.

De Aanbestedingswet en het Aanbestedingsbesluit zullen op 1 april 2013 in werking treden.

In het Aanbestedingsbesluit zijn de Gids proportionaliteit en het Aanbestedingsreglement Werken 2012 als verplicht te volgen richtsnoer aangewezen. De Gids proportionaliteit en het Aanbestedingsreglement Werken 2012 zijn op 15 februari jl. in de staatscourant gepubliceerd en zullen alsdan eveneens in werking treden.


Terug naar overzicht