St. Martinusstraat 5, 5911 CJ Venlo
T 077 351 50 41
www.meulenkampadvocaten.nl

Nieuws

Aanbestedingswet treedt niet op 1 januari 2013 in werking.

In tegenstelling tot eerdere berichten is recent gebleken dat de Aanbestedingswet toch niet op 1 januari a.s. in werking zal treden.

De Aanbestedingswet en het Aanbestedingsbesluit moeten gelijktijdig in werking treden. De Raad van State heeft op dit moment echter nog geen advies uitgebracht over het Aanbestedingsbesluit, reden waarom de streefdatum van 1 januari a.s. niet gehaald zal gaan worden.

Minister Kamp heeft daarom op 7 december 2012 verklaard er naar te streven om de Aanbestedingswet op 1 april 2013 in werking te laten treden.

Uiteraard houden wij u omtrent de verdere ontwikkelingen op de hoogte.


Terug naar overzicht