+31(0)77 351 50 41

St. Martinusstraat 5

5911 CJ Venlo

info@meulenkampadvocaten.nl

algemeen adres

Corona update 18-03

Gisteravond heeft het kabinet een pakket nieuwe maatregelen gepresenteerd om de gevolgen van de Corona-crisis voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen.

Een van deze maatregelen is dat de regeling Werktijdverkorting als ‘corona-maatregel’ waarover in het vorige artikel werd geschreven, komt te vervallen. De regeling Werktijdverkorting is namelijk niet toegesneden op de ingrijpende gevolgen van de corona-uitbraak voor Nederlandse bedrijven en organisaties.

Daarvoor in de plaats heeft het kabinet de tijdelijke maatregel “Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid” (NOW) geïntroduceerd die UWV zal gaan uitvoeren. Momenteel wordt overleg gevoerd over de uitvoering van deze regeling.

De hoofdlijnen van deze regeling zijn als volgt:

 • Werkgevers kunnen bij UWV voor een omzetverlies van minimaal 20 % vanaf 1 maart 2020 een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen.

 • De werkgever is verplicht géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor de werknemers in de periode waarvoor de tegemoetkoming verkregen wordt.

 • De aanvraag kan niet alleen voor werknemers met een vast, maar ook voor werknemers met een flexibel contract aangevraagd worden.

 • De tegemoetkoming in de loonkosten bedraagt maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies. Bijvoorbeeld:

  • als 100% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever
  • als 50% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever
  • als 25% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever

Op basis de aanvraag krijgt de werkgever van UWV een voorschot van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet was. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

 • De tegemoetkomingsregeling staat los van de WW, zodat er geen WW-rechten verbruikt worden.
 • De tegemoetkoming kan voor een periode van in ieder geval 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden.

Indien er al een toekenning voor werktijdverkorting is afgegeven, dan blijft deze vergunning van kracht. Verlenging daarvan is echter niet meer mogelijk. Bedrijven die na afloop van hun vergunning verlenging willen, dienen gebruik te maken van de nieuwe regeling.

Zodra de regeling nader uitgewerkt is, zullen wij u hierover nader informeren. In de tussentijd staan onze arbeidsrechtspecialisten u graag terzijde bij vragen.

Zodra de regeling nader uitgewerkt is, zullen wij u hierover nader informeren. In de tussentijd staan onze arbeidsrechtspecialisten u graag terzijde bij vragen.

Door Nancy Boijmans

Terug naar overzicht
© Meulenkamp Advocaten Venlo - 2020
Created by LR Internet &