+31(0)77 351 50 41

St. Martinusstraat 5

5911 CJ Venlo

info@meulenkampadvocaten.nl

algemeen adres

Corona update 31 maart 2020

Duidelijkheid over de voorwaarden van de NOW: de tijdelijke “noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid”

Vandaag heeft Minister Koolmees namens het kabinet samen met UWV de voorwaarden voor de tijdelijke “noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid” (NOW) bekendgemaakt. Het kabinet hoopt dat door deze steunmaatregel de werkgelegenheid zo veel mogelijk behouden blijft.

Voorwaarden en uitwerking

Omzetdaling van minimaal 20%

Werkgevers die gedurende drie maanden tenminste 20% omzetdaling hebben, kunnen vanaf 1 maart 2020 een tegemoetkoming van maximaal 90 % van de loonsom krijgen naar rato van hun omzetdaling. Werkgevers kunnen de aanvraag, die bij  UWV ingediend dient te worden, zowel voor werknemers met een vast, maar ook voor werknemers met een flexibel contract, indienen.

Om de hoogte van de omzetdaling te bepalen, dient de totale omzet van de onderneming uit 2019 gedeeld te worden door vier. Indien de (verwachte) omzet in de maanden maart, april en mei 2020 in vergelijking met een kwart van de omzet over 2019, een daling van minstens 20 % oplevert, komt de werkgever in aanmerking voor de NOW.

Indien de te verwachten omzetdaling pas later is terug te zien dan in de periode maart tot en met mei 2020, kan de werkgever ook een periode aangeven voor de omzetvergelijking die één of twee maanden later start.

Indien een bedrijf uit een aantal bedrijfsonderdelen (rechtspersonen) bestaat die samen één concern vormen, wordt de omzetdaling van het hele concern aangehouden.

Hoogte van de compensatie

Voor wat betreft de hoogte van de compensatie geldt het volgende:

De tegemoetkoming in de loonkosten bedraagt maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van de omzetdaling:

  • als 100% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
  • als 50% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
  • als 25% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Voor de loonsom wordt als grondslag het zogenaamde sociale verzekeringsloon uit de loonaangifte bij de Belastingdienst gebruikt, vermeerderd met een opslag van 30 procent voor werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies.

Bovendien geldt een maximum per werknemer van € 9.538,- bruto per maand. Salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd.

De loonsom in de subsidieperiode wordt vergeleken met de loonsom van januari 2020 zoals bekend bij de Belastingdienst. Indien die ontbreekt, wordt de loonsom van november 2019 genomen. Let op: het kabinet heeft aangegeven dat wijzigingen in de loonaangifte van januari die ná 15 maart zijn doorgegeven, voor deze regeling niet worden meegenomen. 

Loondoorbetaling en geen ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomisch redenen

Een voorwaarde voor het ontvangen van de tegemoetkoming is dat de werkgever aan de werknemers het reguliere salaris blijft doorbetalen én dat gedurende de periode dat er subsidie wordt ontvangen geen aanvraag gedaan wordt voor ontslag om bedrijfseconomische redenen.

Procedure

UWV streeft ernaar om de regeling vanaf 6 april 2020 uit te voeren en is nog bezig met de laatste testen voor de uitvoering van de regeling. Naar verwachting gaat het loket bij UWV 6 april 2020 open. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020. Werkgevers dienen bij hun aanvraag de verwachte omzetdaling op te geven. Als UWV de aanvraag positief beoordeelt, ontvangt de werkgever een voorschot van 80%,  die in drie termijnen wordt voldaan. De verwachting is dat het eerste deel van het voorschot wordt uitgekeerd binnen twee tot vier weken na de indiening van de aanvraag.  

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dient de werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen. Hiervoor is (in beginsel) een accountantsverklaring vereist. Vervolgens zal UWV binnen 22 weken een eindafrekening opmaken. Die kan hoger of lager uitvallen dan bij de eerste opgave werd verwacht, waardoor de werkgever een nabetaling ontvangt of een terugbetaling dient te doen.

Voor uw vragen over de NOW staan onze arbeidsrechtspecialisten u graag terzijde.

Terug naar overzicht
© Meulenkamp Advocaten Venlo - 2020
Created by LR Internet &