+31(0)77 351 50 41

St. Martinusstraat 5

5911 CJ Venlo

info@meulenkampadvocaten.nl

algemeen adres

Wijziging van arbeidsvoorwaarden

Ondanks de maatregelen van overheidswege, waaronder de NOW (de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud), zijn de gevolgen van de coronacrisis voor veel werkgevers bijzonder zwaar. In dat verband komt ook met regelmaat de vraag op of een werkgever de arbeidsvoorwaarden van een werknemer mag wijzigen. Is het bijvoorbeeld toegestaan om een werknemer te verplichtingen vakantiedagen op te nemen gedurende de quarantaine?

Bij de beantwoording van die vraag staat voorop dat in beginsel de rechten en verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst ook tijdens de corona crisis nagekomen moeten worden. Slechts onder bepaalde omstandigheden is het toch mogelijk om overeengekomen arbeidsvoorwaarden te wijzigen.

Allereerst is wijziging van arbeidsvoorwaarden mogelijk met instemming van de werknemer. Werkgever en werknemer kunnen te allen tijde in overleg gaan en een al dan niet tijdelijke wijziging van arbeidsvoorwaarden overeenkomen.

Vaak zal een werknemer echter niet snel bereid zijn om een voor hem/haar negatieve wijziging van arbeidsvoorwaarden overeen te komen. Kan de werkgever dan toch een wijziging doorvoeren?

Indien in de arbeidsovereenkomst een eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen, dan kan de werkgever mogelijk eenzijdig arbeidsvoorwaarden wijzigen op grond van de coronacrisis. Een dergelijk eenzijdig wijzigingsbeding moet wel schriftelijk met de werknemer zijn overeengekomen. Bovendien is het uitsluitend toegestaan om een beroep op dit beding te doen indien de werkgever een zodanig zwaarwegend belang heeft dat het belang van de werknemer daarvoor moet wijken.

Of de werkgever met succes een beroep op het eenzijdig wijzigingsbeding wegens het coronavirus kan doen, hangt daarmee dus af van de concrete omstandigheden die bij de werkgever zijn ontstaan als gevolg van het coronavirus. Zijn hierdoor omstandigheden ontstaan die nopen tot wijziging van de arbeidsvoorwaarden en waarvoor het belang van de werknemer moet wijken, dan kan een beroep op een eenzijdig wijzigingsbeding afhankelijk van de concrete omstandigheden slagen.

Ook als er geen eenzijdig wijzigingsbeding is overeengekomen, is het soms toch mogelijk om de arbeidsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Er moet dan wel voldaan zijn aan de navolgende voorwaarden:

  • - Als gevolg van de coronacrisis is er sprake van gewijzigde omstandigheden die aanleiding geven tot wijziging van arbeidsvoorwaarden;
  • - de werkgever heeft aan de werknemer een redelijk voorstel tot wijziging van de arbeidsvoorwaarden gedaan;
  • - van de werknemer kan in redelijkheid aanvaarding van het voorstel worden gevergd.

Ook bij de beantwoording van de vraag of aan de bovenstaande (strenge) voorwaarden is voldaan, zal het aankomen op de concrete omstandigheden binnen het bedrijf, en rust op de werkgever de bewijslast.

 

Mocht u naar aanleiding van het vorenstaande vragen hebben over het wijzigen van arbeidsvoorwaarden, dan zijn onze specialisten van de praktijkgroep arbeidsrecht u graag van dienst.

Terug naar overzicht
© Meulenkamp Advocaten Venlo - 2023
Created by LR Internet &