+31(0)77 351 50 41

St. Martinusstraat 5

5911 CJ Venlo

info@meulenkampadvocaten.nl

algemeen adres

Spanning op de arbeidsmarkt: hoe behoudt u uw personeel?

Spanning op de arbeidsmarkt: hoe behoudt u uw personeel?

 

In 2020 is er een piek geweest met betrekking tot het aantal werklozen. In 2021 zijn deze cijfers sterk verbeterd; er zijn inmiddels 106 vacatures per 100 werklozen. Dit leidt ertoe dat er op de arbeidsmarkt snel werk kan worden gevonden. Medewerkers worden hierdoor minder loyaal. Worden voor werknemers ongunstige beslissingen genomen, dan kan dit leiden tot ongewild verlies van personeel.

 

Met het volgende stappenplan zorgt u ervoor, dat medewerkers zich verantwoordelijk gaan voelen voor de organisatie en voor elkaar. Dit verantwoordelijkheidsgevoel zorgt voor draagvlak bij te nemen beslissingen en hiermee voor behoud van personeel.

 

 1. Denk na over de invulling van uw zorgplicht
 • Denk aan:
 • arbeidsomstandighedenbeleid
 • inventarisatie en evaluatie van risico’s
 • plan van aanpak
 • voorlichting
 • advies van de bedrijfsarts     
 1. Creëer draagvlak
 • Werknemers betrekken bij de ontwikkelingen van de organisatie
 • Denk aan werknemersvertegenwoordiging:
 • medezeggenschap
 • COVID-19-werkgroep
 1. Inventariseer met  de werknemersvertegenwoordiging de gevolgen van het COVID-19-virus binnen uwv organisatie
 1. Creëer samen beleid mede aan de hand van de geïnventariseerde gevolgen
 • Denk aan:
 • grondrechten en privacy versus zorgplicht
 • hoe om te gaan met het instructierecht?
 • hoe om te gaan met het wijzigen van arbeidsvoorwaarden?
 • thuiswerkbeleid
 • thuisblijfbeleid
 • disciplinaire maatregelen
 1. Stel het beleid vast
 2. Evalueer periodiek samen met de werknemersvertegenwoordiging het beleid

 

Heeft u vragen over dit stappenplan of over uw eigen beleid? Onze specialisten van de praktijkgroep arbeidsrecht denken graag met u mee.

Terug naar overzicht
© Meulenkamp Advocaten Venlo - 2023
Created by LR Internet &