St. Martinusstraat 5, 5911 CJ Venlo
T 077 351 50 41
www.meulenkampadvocaten.nl

Nieuws

De Wet hervorming kindregelingen

Met ingang van 1 januari 2015 treedt de Wet hervorming kindregelingen in werking. Als gevolg hiervan vervalt het fiscaal voordeel bij het betalen van kinderalimentatie.

De expertgroep die verantwoordelijk is voor de inhoud van de tremanormen heeft geconcludeerd dat deze wijziging van de fiscale wetgeving een wijziging van omstandigheden is waardoor een herbeoordeling van het vastgestelde kinderalimentatiebedrag gerechtvaardigd is.

Betaalt u kinderalimentatie dan is de kans groot dat u met ingang van 1 januari 2015 om een verlaging van het vastgestelde bedrag kunt vragen. Indien u graag wilt weten of dit ook voor u geldt, dan kunt u contact opnemen met Henri Wolters of Janneke Laumans.


Terug naar overzicht