+31(0)77 351 50 41

St. Martinusstraat 5

5911 CJ Venlo

info@meulenkampadvocaten.nl

algemeen adres

Compensatie transitievergoeding langdurig zieke werknemers een feit

Na een lang proces is het wetsvoorstel “compensatie transitievergoeding langdurig arbeidsongeschikte werknemers” op 5 juli 2018 zonder stemming door de Tweede Kamer aangenomen, waarna de Eerste Kamer op 10 juli 2018 het voorstel eveneens heeft goedgekeurd. Wat betekent dit?

Onder het “oude” arbeidsrecht had een werknemer bij een ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid zelden aanspraak op een ontslagvergoeding.

Na de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) heeft een werkgever echter niet alleen een loondoorbetalingsverplichting van (ten minste) 104 weken, maar dient hij bij een ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid ook de wettelijke transitievergoeding te voldoen.

Als gevolg van de nu aangenomen compensatieregeling heeft een werkgever die de arbeidsovereenkomst met een werknemer beëindigt na én wegens 104 weken arbeidsongeschiktheid en daarbij een ontslagvergoeding betaalt, in beginsel aanspraak op een compensatie. Die compensatie wordt door UWV aan de werkgever betaald.

De voorwaarden om de compensatie te verkrijgen zijn dat er in verband met het beëindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst een transitievergoeding verschuldigd was, en dat het beëindigen van de arbeidsovereenkomst (door opzegging, ontbinding of met wederzijds goedvinden) verband houdt met langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer.

De compensatie die aan de werkgever voldaan wordt is gelijk aan de transitievergoeding berekend per de dag ná die waarop de werknemer 104 arbeidsongeschikt was. Dit betekent dat, indien een hogere ontslagvergoeding is betaald, alleen het deel gecompenseerd wordt dat gelijk was aan de transitievergoeding op de dag na die waarop de werknemer 2 jaar ziek was.

Bovendien geldt dat de compensatie niet hoger kan zijn dan het bedrag aan loon dat de werkgever gedurende het tijdvak waarin hij loon bij ziekte moest doorbetalen aan de werknemer heeft betaald.

De aanvraag voor compensatie kan vanaf 1 april 2020 worden ingediend en er geldt een termijn voor het indienen van een aanvraag van uiterlijk 6 maanden na betaling van de transitievergoeding.

De compensatie geldt ook voor betaalde ontslagvergoedingen in de periode vanaf 1 juli 2015. Voor deze “oude” gevallen heeft de regeling terugwerkende kracht en dient de aanvraag uiterlijk op 30 september 2020 ingediend te zijn.

Het is voor werkgevers dus van belang om de gegevens te bewaren van alle ontslagen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid vanaf 1 juli 2015 om vanaf 1 april 2020 een aanvraag voor de compensatie te kunnen indienen. Het gaat hierbij om de arbeidsovereenkomst, documenten waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, de loonstroken van het tijdens ziekte betaalde loon, de gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen en het bewijs van betaling van de vergoeding.

Bij vragen over de regeling of over de voorwaarden, zijn de specialisten van onze praktijkgroep arbeidsrecht u graag van dienst.

Nancy Boijmans

Terug naar overzicht
© Meulenkamp Advocaten Venlo - 2019
Created by LR Internet &