St. Martinusstraat 5, 5911 CJ Venlo
T 077 351 50 41
www.meulenkampadvocaten.nl

Ondernemingsrecht

De regelgeving voor ondernemers is ingewikkeld en onoverzichtelijk. Degelijk en snel juridisch advies is dus onontbeerlijk. Bedrijfsovernames, herstructureringen of reorganisatie zijn complex en meestal spoedeisend. Ook in andere kwesties die met het ondernemings- c.q. vennootschapsrecht verband houden, zoals een aandelenoverdracht, een waardering of geschillen tussen aandeelhouders hebben wij veel ervaring. Zonodig werken wij daarbij nauw samen met uw accountant en/of fiscalist.

In ondernemingsrechtelijke zaken kunt u contact opnemen met Jan van den HeuvelHans van Haren of Jos Bloo.