St. Martinusstraat 5, 5911 CJ Venlo
T 077 351 50 41
www.meulenkampadvocaten.nl

Onteigening

Wil de overheid eigendommen aankopen, maar komt zij niet tot overeenstemming met de eigenaar, dan kan zij onteigenen. Daarvoor is in de wet een procedure vastgelegd. Bij onteigening moet de schade van degene die onteigend wordt volledig worden vergoed, dus vergoeding van zowel de vermogens- als de inkomensschade. Is bijvoorbeeld een woonhuis onteigend, dan moet de overheid de eigenaar in staat stellen een nieuw woonhuis met een vergelijkbaar woongenot te kopen. Als een bedrijfsverplaatsing het gevolg is van onteigening, dan moet ook daarvoor compensatie plaatsvinden. Heel belangrijk tenslotte: ook huurders en pachters hebben in het geval van onteigening recht op compensatie.

Adviseren, onderhandelen en bijstand verlenen in onteigeningszaken is specialistisch werk. Wij hebben daar alle kennis en ervaring voor in huis.

Voor onteigeningszaken kunt u contact opnemen met Hans van Haren.