St. Martinusstraat 5, 5911 CJ Venlo
T 077 351 50 41
www.meulenkampadvocaten.nl

Praktijkgroepen

Wij ondersteunen u op een groot aantal rechtsgebieden. Deze rechtsgebieden zijn onderverdeeld in 8 praktijkgroepen:

 1. Aanbestedings-en Staatssteunrecht
   
 2. Bouw- Vastgoed & Overheidsrecht:
  Bouwrecht, Huurrecht, Milieurecht, Onteigening, Overheidsrecht en Vastgoedrecht;

 3. Bestuurs- & Omgevingsrecht:
  Bestuurs- & Omgevingsrecht;
   
 4. Onderneming & Insolventie:
  Faillissementsrecht, Handelsrecht, Ondernemingsrecht, Intellectueel eigendomsrecht;
   
 5. Arbeid:
  Arbeidsrecht
   
 6. Echtscheiding & Erfrecht:
  Echtscheiding, Erfrecht
   
 7. Aansprakelijkheid & Schade:
  Aansprakelijkheid & schade, Letselschaderecht
   
 8. Conflictbemiddeling:
  Mediation/Bemiddeling
   
In de meeste rechtsgebieden zijn meerdere van onze advocaten gespecialiseerd.