St. Martinusstraat 5, 5911 CJ Venlo
T 077 351 50 41
www.meulenkampadvocaten.nl

Vastgoedrecht

Vastgoedrecht is een breed rechtsgebied. Daarbij valt onder meer te denken aan het ruimtelijk bestuursrecht, koop en verkoop van vastgoed, projectontwikkeling en samenwerking. Ook advisering en zonodig procesvoering op het gebied van onroerende rechten, zoals erfdienstbaarheden, erfpacht en opstal- en appartementsrechten en burengeschillen behoort tot ons werkterrein, waarin wij van oudsher een zeer ruime ervaring hebben opgebouwd.

Voor vragen over dit rechtsgebied kunt u contact opnemen met Margo van Nisselroij of Henri Wolters.