+31(0)77 351 50 41

St. Martinusstraat 5

5911 CJ Venlo

info@meulenkampadvocaten.nl

algemeen adres

Legitieme portie

De legitieme portie is het deel waarop een kind van de overledene (legitimaris) minimaal recht heeft. Dit deel kan zelfs opgeëist worden als het kind/legitimaris onterfd is of als de nalatenschap ten gevolge van schenkingen nul bedraagt. In principe krijgt de legitimaris de helft van zijn normale erfdeel als erfenis. Door de erflater gedane schenkingen worden echter bij de erfenis opgeteld. Zo kan een kind/legitimaris toch nog een bedrag als legitieme portie ontvangen terwijl de waarde van de nalatenschap heel gering of zelfs nul is. Een legitimaris die een beroep op zijn legitieme portie doet, wordt schuldeiser. Hij heeft recht op een geldbedrag, niet op goederen van de nalatenschap.

U zoekt hulp in een testamentair conflict? Neem dan direct contact met ons op 

De legitieme portie opeisen

Als u uw legitieme portie wilt opeisen, dient u termijnen in acht te nemen. Binnen een door een belanghebbende gestelde redelijke termijn en uiterlijk binnen vijf jaar na het overlijden van de erflater moet u hebben aangegeven dat u de legitieme portie wenst te ontvangen.

Over het algemeen wordt de legitieme portie opeisbaar zes maanden na het overlijden van de erflater.

Specialisten


Het kindsdeel is geen legitieme portie

Soms worden de termen kindsdeel en legitieme portie door elkaar gebruikt. Ze hebben echter niet dezelfde betekenis. Het kindsdeel is het erfdeel (breukdeel) dat een kind zou ontvangen wanneer er geen testament is opgesteld. Een kind heeft recht op het kindsdeel wanneer er geen testament is of wanneer in het testament niet van de reguliere erfdelen is afgeweken. De legitieme portie is als het ware de helft van het kindsdeel in de waarde van de nalatenschap, alleen tellen dan ook nog door de erflater gedane schenkingen mee.

Uw legitieme portie opeisen

U bent onterfd of niet tevreden over uw deel in de erfenis? Wellicht zoekt u dan een advocaat erfrecht om u te adviseren en te ondersteunen. Voor vragen kunt u contact opnemen met erfrecht advocaat Henri Wolters. De erfrecht specialist van Meulenkamp Advocaten.


© Meulenkamp Advocaten Venlo - 2021
Created by LR Internet &