St. Martinusstraat 5

5911 CJ Venlo

Bouw- Vastgoed & Overheidsrecht

Bouwrecht

Met het bouwrecht kunt u te maken krijgen, bij voorbeeld als u een pand laat bouwen of verbouwen. U dient vergunningen aan te vragen, en een overeenkomst te sluiten met een aannemer.

Wij kunnen u adviseren hierover. Indien een geschil ontstaat over en vergunning of met uw aannemer kunnen wij u ook daarin graag bijstaan.

Voor bouwzaken kunt u contact opnemen met  Margo van Nisselroij.

Vastgoedrecht

Vastgoedrecht is een breed rechtsgebied. Daarbij valt onder meer te denken aan het omgevingsrecht en de koop en verkoop van vastgoed. We kunnen u op dit rechtsgebied graag bijstaan.
Ook advisering en zo nodig procesvoering op het gebied van beperkte rechten, zoals erfdienstbaarheden, erfpacht en opstal- en appartementsrechten, en daarnaast ook burengeschillen behoort tot ons werkterrein, waarin wij van oudsher een zeer ruime ervaring hebben opgebouwd.

Voor vragen over dit rechtsgebied kunt u contact opnemen met Margo van Nisselroij of Henri Wolters.

Overheidsrecht

Als burger kunt u op verschillende wijzen met de overheid te maken krijgen.  U kunt in een conflict geraken, bij voorbeeld over een vergunning, of als u schade lijdt ten gevolge van een besluit of handelen van een overheid. Wij kunnen u in dergelijke kwesties van dienst zijn.


Betreffende dit rechtsgebied kunt u contact opnemen met Margo van Nisselroij en Jan van den Heuvel.

© Meulenkamp Advocaten Venlo - 2024
Created by LR Internet &