St. Martinusstraat 5

5911 CJ Venlo

Overheidsrecht

Als ondernemer kunt u op verschillende wijzen met de overheid te maken krijgen.


U kunt in een conflict geraken, bij voorbeeld over een vergunning, of als uw bedrijf schade lijdt ten gevolge van een besluit of handelen van een overheid. Maar het kan ook zijn dat u een samenwerking aangaat met een overheid of dat u ,in geval van een aan u verleende vergunning,  waartegen door omwonenden bezwaar en beroep wordt aangetekend, samen optrekt met het bestuursorgaan, dat aan u de betreffende vergunning heeft verleend.

In al deze situaties staan wij u graag bij.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Jan van den Heuvel of Margo van Nisselroij.

© Meulenkamp Advocaten Venlo - 2024
Created by LR Internet &