St. Martinusstraat 5

5911 CJ Venlo

Letsel & Schade

Een bedrijfsongeval, een verkeersongeval of een medische fout, het komt altijd volkomen onverwacht. Nog afgezien van de emotionele kant van een ongeval rijzen allerlei vragen van juridische, financiële en praktische aard. Wie is aansprakelijk? Hoe groot is de schade? Is er een verzekeringsmaatschappij bij betrokken en zo ja, met welke dekking? De beantwoording van alle vragen en de begeleiding van het helaas vaak langdurige en ingewikkelde schaderegelingstraject vergen specialistische kennis en ervaring. Die heeft het slachtoffer niet en ook de aangesproken partij beschikt daarover meestal niet. Inschakeling van een professionele en in het letselschaderecht gespecialiseerde advocaat is dan noodzakelijk.

Als LetselSchade Advocaat kan Janneke Laumans, daarin ondersteund door Nienke van Heeckeren, u adviseren en bijstaan bij het beantwoorden en oplossen van alle genoemde vragen. Bij voorkeur in minnelijk overleg met de wederpartij, maar als het moet via een gerechtelijke procedure.

Kostenrisico

Voor de kosten geldt dat deze, wanneer sprake is van een aansprakelijke wederpartij, meestal volledig kunnen worden verhaald, zodat het kostenrisico voor het slachtoffer beperkt blijft.

Voor de aansprakelijke partij geldt dat, afhankelijk van de eventuele verzekeringsdekking, over de kosten van te voren natuurlijk passende afspraken worden gemaakt.

 

Voor een gratis oriënterend gesprek kunt u altijd een afspraak maken.

Specialisten


© Meulenkamp Advocaten Venlo - 2024
Created by LR Internet &