St. Martinusstraat 5

5911 CJ Venlo

Echtscheiding

Met het personen- en familierecht krijgen veel mensen persoonlijk te maken. Bij echtscheidingen spelen zaken als de alimentatie, de omgangsregeling en de verdeling van de gezamenlijke eigendommen. Dat vereist gespecialiseerde rechtsbijstand met veel aandacht voor de menselijke kant van de zaak. Wij hebben hier uitgebreide ervaring mee, evenals op andere gebieden van het personen- en familierecht, zoals adoptie, onder curatele stelling, beschermingsbewind en mentorschap.

Echtscheidingsbemiddeling

Indien beide echtgenoten in beginsel bereid zijn tot enig overleg, kan echtscheidingsbemiddeling een goede keuze zijn. Want scheiden doet lijden en veroorzaakt vaak heftige emoties. Dreigen met juridische acties en het vertalen van emoties in juridische rechten en plichten, leidt dan vaak tot een patstelling. Partijen zijn niet meer 'on speaking terms', terwijl juist overleg nodig is om de meningsverschillen uit de weg te ruimen.
Scheidingsbemiddeling is een beproefde methode om crisissituaties in de relationele sfeer op te lossen. Het resultaat ervan is veelal bevredigender dan de beslissing van de rechter.

Henri Wolters en Janneke Laumans, beiden gespecialiseerd scheidingsbemiddelaar, kunnen voor en met u aan de slag.

Ook in situaties waarin bemiddeling niet werkt, kunt u bij hen terecht.

© Meulenkamp Advocaten Venlo - 2024
Created by LR Internet &