St. Martinusstraat 5

5911 CJ Venlo

Aansprakelijkheid & Schade

In onze samenleving (en het recht) geldt als uitgangspunt dat ieder zijn eigen schade draagt. Daarvan zijn er voorbeelden te over: als u ziek wordt, als u Uw antieke vaas laat vallen, etc. Aansprakelijkheid houdt in dat een ander dan degene die schade lijdt deze moet vergoeden. Het is dus een afwijking van de hoofdregel omdat de schade in feite wordt 'verplaatst' naar een ander. Die verplaatsing van de schade kan alleen maar worden gerechtvaardigd indien daar een goede rechtsgrond voor bestaat: de wet, een verkeersregel of een contractuele bepaling.

Op dit rechtsgebied hebben zich in de afgelopen jaren spraakmakende ontwikkelingen voltrokken, zoals de aansprakelijkheid voor shockschade. Voor u is van belang om te weten wat Uw aansprakelijkheidspositie is en voor welke schade u aansprakelijk kunt worden gehouden. Wij kunnen u daarbij ondersteunen.

Indien u op dit gebied vragen heeft kunt u contact opnemen met Jos Bloo.

© Meulenkamp Advocaten Venlo - 2024
Created by LR Internet &