St. Martinusstraat 5

5911 CJ Venlo

Internationaal recht

Ondernemers die zaken doen in het buitenland krijgen te maken met het recht van een ander land. In internationale zaken doet zich in geval van een geschil met uw contractspartij vaak de vraag voor welk recht van toepassing is en welke rechter bevoegd is om over deze zaak te oordelen. Soms is dat in het contract geregeld, maar lang niet altijd. Indien u bijvoorbeeld als Nederlandse ondernemer een contract zou willen sluiten met een Franse ondernemer is het van belang stil te staan bij de vraag welk recht van toepassing moet worden verklaard. Is dat Nederlands recht of Frans recht. Ook is het belangrijk om een regeling te treffen welke rechter bevoegd is, de Nederlandse- of Franse rechter, om van het geschil kennis te nemen. Het maakt wat kosten betreft nogal wat uit als er een procedure in het buitenland moet worden gevoerd of in Nederland.

De specialisten van Meulenkamp Advocaten staan ondernemers bij uit binnen- en buitenland in uiteenlopende internationale kwesties.

Indien u op dit gebied vragen heeft kunt u contact opnemen met Rob Coppus.

© Meulenkamp Advocaten Venlo - 2024
Created by LR Internet &