St. Martinusstraat 5

5911 CJ Venlo

Bestuurs- & Omgevingsrecht

Wij zijn goed thuis in het bestuurs- en omgevingsrecht en werken op dit rechtsgebied al jaren voor overheden.

Wij kunnen u van dienst zijn met advies, alsook bij het voeren van bestuursrechtelijke procedures, onder meer op het gebied van het omgevingsrecht.

Ook in andere bestuursrechtelijke kwesties zoals bij voorbeeld subsidies, in handhavingskwesties en bij complexe vergunningen en in nadeelcompensatiezaken staan wij u graag bij.

Voor vragen over dit rechtsgebied kunt u contact opnemen met Margo van Nisselroij.

© Meulenkamp Advocaten Venlo - 2024
Created by LR Internet &