St. Martinusstraat 5

5911 CJ Venlo

Bouw- & Vastgoedrecht

Bouwrecht

Binnen het bouwrecht behartigen wij regelmatig de belangen van overheden. Het bouwrecht kenmerkt zich door vaak grote financiële belangen en complexe contracten, algemene voorwaarden en overheidsvoorschriften, zowel op nationaal als Europees niveau. Als opdrachtgever van een bouwproject, heeft u er groot belang bij dat u voor aanvang van een project uw rechtspositie goed kent en deze ook bewaakt tijdens de voortgang ervan.

Wij begeleiden u tijdens contractonderhandelingen, bij het opstellen of beoordelen van contracten en bij het oplossen van geschillen en, zo nodig, procederen wij voor u.

Voor bouwzaken kunt u contact opnemen met Margo van Nisselroij of Jan van den Heuvel.

Vastgoedrecht

Vastgoedrecht is een breed rechtsgebied, waarmee overheden vaak van doen hebben. Daarbij valt onder meer te denken aan het omgevingsrecht, de koop en verkoop, dan wel huur of verhuur van vastgoed, projectontwikkeling, samenwerkingsovereenkomsten en gebiedsontwikkeling.
Ook advisering en zo nodig het procederen over beperkte rechten, zoals onder meer erfdienstbaarheden, erfpacht, opstal en appartementsrechten behoren tot het werkterrein, waarin wij van oudsher een zeer ruime ervaring hebben opgebouwd.

Voor vragen over dit rechtsgebied kunt u contact opnemen met Margo van Nisselroij of Henri Wolters.

© Meulenkamp Advocaten Venlo - 2024
Created by LR Internet &