St. Martinusstraat 5

5911 CJ Venlo

Aanbesteding- & Staatssteunrecht

Aanbestedingsrecht

Aanbesteden houdt in dat een aanbestedende dienst (bijvoorbeeld een gemeente) meerdere ondernemingen in de gelegenheid moet stellen om in concurrentie met elkaar aanbiedingen in te dienen ten behoeve van het plaatsen van een opdracht voor een werk, het leveren van goederen of het verlenen van diensten. Voorbeelden zijn onder meer de bouw van een openbaar zwembad, het onderhoud van het gemeentehuis, de levering van kantoormaterialen, de vervanging van ICT-systemen of het verzorgen van leerlingenvervoer.


Als u als ondernemer wel eens heeft meegedaan aan een aanbesteding, zal u duidelijk zijn dat het aanbestedingsrecht een zeer specialistisch rechtsgebied is, waar voor inschrijvers korte fatale termijnen gelden, onder meer in geval van een gunningsvoornemen waar men het niet mee eens is. Snel handelen is doorgaans dan ook geboden.

Jan van den Heuvel en Margo van Nisselroij zijn op dit rechtsgebied gespecialiseerd. Zij hebben ruime ervaring, zowel op het gebied van het adviseren, als het procederen en zijn beiden lid van de Nederlandse Vereniging voor aanbestedingsrecht. Beiden hebben de Grotius specialisatie-opleiding Europees en Nederlands aanbestedingsrecht voltooid. Zij kunnen u snel en adequaat van dienst zijn.

Staatssteunrecht

Daarnaast hebben zij ruime ervaring in het adviseren op het gebied van het staatsteunrecht. Het Europese staatssteunrecht verbiedt overheden om aan ondernemingen een ongerechtvaardigd niet- marktconform voordeel te verschaffen. 
Staatssteun kan vele gedaantes hebben. Niet alleen subsidies, maar bijvoorbeeld ook garanties, borgstellingen, grondtransacties kunnen ondernemingen een niet- marktconform voordeel opleveren. 
Voor u als ondernemer is van belang te weten dat onterecht verstrekte staatssteun door een onderneming met rente moet worden terugbetaald. Verder kan het ten onrechte verstrekken van staatssteun gevolgen hebben voor een gesloten overeenkomst.
De gevolgen van het verstrekken van onrechtmatige staatssteun kunnen voor u als ondernemer dan ook verstrekkend zijn.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Jan van den Heuvel en Margo van Nisselroij.

Specialisten


© Meulenkamp Advocaten Venlo - 2024
Created by LR Internet &