St. Martinusstraat 5

5911 CJ Venlo

Insolventie (faillissementsrecht)

Advocaten van ons kantoor worden regelmatig door de rechtbank benoemd tot bewindvoerder in een surseance van betaling of tot curator in een faillissement. Zij hebben veel kennis en ruime ervaring wat ook goed van pas komt ten behoeve van de ondernemer of de overheid die met een faillissement van zijn afnemer of contractspartner wordt geconfronteerd. Kan de ondernemer zich beroepen op een eigendomsvoorbehoud van geleverde goederen of mag de curator of de bank zich daarop verhalen? En wat is uw positie als u een aanbetaling hebt gedaan of u als bestuurder door de curator aansprakelijk wordt gesteld? Onze advocaten kunnen u ook begeleiden als u een failliete onderneming zou willen overnemen - de doorstart - en u betrokken wil worden bij het biedingsproces van de curator.

Wij zijn aangesloten bij Insolad, de landelijke vereniging van advocaten die gespecialiseerd zijn op het gebied van het insolventierecht. 

Indien u op dit gebied vragen heeft kunt U contact opnemen met Jan van den HeuvelJos Bloo of Rob Coppus.

© Meulenkamp Advocaten Venlo - 2024
Created by LR Internet &