St. Martinusstraat 5

5911 CJ Venlo

Aanbestedings- en Staatssteunrecht

Aanbestedingsrecht

Als aanbestedende dienst komt u regelmatig in aanraking met het aanbestedingsrecht. Het aanbestedingsrecht wordt gevormd door een geheel van Europese en nationale regels en een veelheid aan rechterlijke uitspraken. Het is een complex rechtsgebied, dat zich snel ontwikkelt en gekenmerkt wordt door korte termijnen, waarbij snel handelen geboden is.

Jan van den Heuvel en Margo van Nisselroij zijn op dit rechtsgebied gespecialiseerd. Zij hebben ruime ervaring, zowel op het gebied van het adviseren, als het procederen en zijn beide lid van de Nederlandse Vereniging voor aanbestedingsrecht. Beide hebben de Grotius specialisatie-opleiding Europees en Nederlands aanbestedingsrecht voltooid.

Staatssteunrecht

Daarnaast hebben zij ruime ervaring in het adviseren op het gebied van het staatssteunrecht. Het Europese staatssteunrecht verbiedt overheden om aan ondernemingen een ongerechtvaardigd niet- marktconform voordeel te verschaffen, maar kan ook, binnen de kaders van de regelgeving, overheden mogelijkheden bieden om ondernemingen te ondersteunen. Daarbij dient bedacht te worden dat staatssteun vele gedaantes kan hebben. Niet alleen subsidies, maar bijvoorbeeld ook garanties, borgstellingen, grondtransacties kunnen ondernemingen een niet- marktconform voordeel opleveren. Ook bij gebiedsontwikkeling en projectontwikkeling kan de problematiek van staatssteun spelen.Het onderkennen van staatssteun en het tijdig inwinnen van advies is voor u als overheid van groot belang.

Wij adviseren u graag, ook over de mogelijkheden om te verlenen steun binnen de kaders van de wet- en regelgeving  “staatssteunproof” te maken.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Jan van den Heuvel of Margo van Nisselroij.

Specialisten


© Meulenkamp Advocaten Venlo - 2024
Created by LR Internet &