St. Martinusstraat 5

5911 CJ Venlo

Mediation

Om geschillen op te lossen verwijzen rechtbanken partijen in een gerechtelijke procedure steeds vaker door naar mediators. Echter ook zonder een gerechtelijke procedure kan mediation een heel geschikte manier voor het oplossen van een conflict zijn, met mediation kan de gerechtelijke procedure juist worden voorkomen. Mediation is een vorm van conflictbemiddeling, waarbij niet van bovenaf een beslissing wordt opgelegd, zoals bij een uitspraak van een rechter. Bij mediation werken partijen zelf aan het oplossen van een geschil. De mediator begeleidt en stuurt de partijen bij het vinden van een oplossing door het initiatief te nemen tot besprekingen en onderhandelingen tussen partijen en dit traject te bewaken. Ook in zakelijke geschillen tussen ondernemingen kan mediation uitkomst bieden. Daartoe is zelfs de speciale “zakelijke mediation” ontwikkeld. Voor succesvolle mediation is de deskundigheid en neutraliteit van de mediator vanzelfsprekend van wezenlijk belang.

Henri Wolters is ook in zakelijke mediations deskundig en ervaren. Hij is gecertificeerd door de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) en wordt ook door de rechtbank ingeschakeld.

Specialisten


© Meulenkamp Advocaten Venlo - 2024
Created by LR Internet &