St. Martinusstraat 5

5911 CJ Venlo

Bestuurs- & Omgevingsrecht

Het bestuursrecht omvat de regels, waaraan overheden (o.a. het Rijk, gemeenten en provincies en gemeenten) zich moeten houden bij het nemen van besluiten.

Dit kunnen besluiten zijn van zeer uiteenlopende aard, waar u ook als ondernemer mee te maken kunt krijgen. Voorbeelden zijn onder meer de verlening van subsidie, het verlenen van een omgevingsvergunning voor de bouw van een bedrijfspand of voor het kappen van bomen, het vaststellen van een bestemmingsplan.  Ook het opleggen van een last onder dwangsom of het toepassen van bestuursdwang  zijn besluiten die  uw belangen kunnen raken.

Wij zijn goed thuis in het bestuurs- en omgevingsrecht en werken op dit rechtsgebied al jaren voor ondernemingen.  Wij kunnen u dan ook van dienst zijn met advies, alsook bij het voeren van bestuursrechtelijke procedures.

Voor vragen over dit rechtsgebied kunt u contact op nemen met Margo van Nisselroij.

© Meulenkamp Advocaten Venlo - 2024
Created by LR Internet &