St. Martinusstraat 5

5911 CJ Venlo

Mediation

In plaats van het voeren van een procedure kunnen partijen ook kiezen voor conflictbemiddeling in de vorm van mediation. Ook komt het regelmatig voor dat de gerechten partijen in een gerechtelijke procedure wijzen op de mogelijkheid van mediation als vorm van conflictbemiddeling. Ook overheden maken in geval van geschillen met burgers steeds vaker gebruik van de mogelijkheid tot mediation. Bij mediation werken partijen zelf aan het oplossen van een geschil.

De mediator begeleidt en stuurt partijen bij het vinden van een oplossing door het initiatief te nemen tot besprekingen en onderhandelingen tussen partijen en door dit traject te bewaken.

Voor succesvolle mediation is de deskundigheid en neutraliteit van de mediator vanzelfsprekend van wezenlijk belang.

Henri Wolters is een ervaren mediator. Hij is gecertificeerd door de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) en wordt regelmatig door de rechtbank ingeschakeld voor mediations.

Specialisten


© Meulenkamp Advocaten Venlo - 2024
Created by LR Internet &