St. Martinusstraat 5

5911 CJ Venlo

Erfrecht

De verdeling van een erfenis is eigenlijk heel gemakkelijk: bezittingen en schulden van de overledene worden verdeeld onder de erfgenamen. Totdat blijkt dat jaren geleden een deel van de bezittingen aan een van de kinderen is geschonken. Of dat de ouderlijke woning tegen een te lage prijs aan een van de kinderen is verkocht. En wat als de overledene in zijn testament iemand heeft onterfd? Is het testament rechtsgeldig?

In dit soort gevallen is het van belang dat u weet wat uw rechten en plichten als erfgenaam zijn. 

Voor onder andere deze vragen kunt u contact opnemen met Henri Wolters. Hij is erfrechtspecialist en onder meer lid van de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland (VEAN).

Specialisten


© Meulenkamp Advocaten Venlo - 2024
Created by LR Internet &