St. Martinusstraat 5

5911 CJ Venlo

Mediation

Om geschillen op te lossen verwijzen rechtbanken partijen in een gerechtelijke procedure steeds vaker door naar mediators. Echter ook zonder een gerechtelijke procedure kan mediation een heel geschikte manier voor het oplossen van een conflict zijn, met mediation kan de gerechtelijke procedure juist worden voorkomen. Mediation is een vorm van conflictbemiddeling, waarbij niet van bovenaf een beslissing wordt opgelegd, zoals bij een uitspraak van een rechter. Bij mediation werken partijen zelf aan het oplossen van een geschil. De mediator begeleidt en stuurt de partijen bij het vinden van een oplossing door het initiatief te nemen tot besprekingen en onderhandelingen tussen partijen en dit traject te bewaken. Voor succesvolle mediation is de deskundigheid en neutraliteit van de mediator vanzelfsprekend van wezenlijk belang.

Henri Wolters is een ervaren mediator. Hij is gecertificeerd door de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) en wordt regelmatig door de rechtbank ingeschakeld voor mediations. 

Een speciale vorm van mediation is ECHTSCHEIDINGSBEMIDDELING. Scheiden doet lijden en veroorzaakt vaak heftige emoties. Dreigen met juridische acties en het vertalen van emoties in juridische rechten en plichten, leidt dan vaak tot een patstelling. Partijen zijn niet meer 'on speaking terms', terwijl juist overleg nodig is om de meningsverschillen uit de weg te ruimen.
Scheidingsbemiddeling is een beproefde methode om crisissituaties in de relationele sfeer op te lossen. Het resultaat ervan is veelal bevredigender dan de beslissing van de rechter.

Henri Wolters en Janneke Laumans, beiden gespecialiseerd scheidingsbemiddelaar, kunnen voor en met u aan de slag.

© Meulenkamp Advocaten Venlo - 2024
Created by LR Internet &