St. Martinusstraat 5

5911 CJ Venlo

Werkgevers let op: u moet een meldregeling hebben

Op 18 februari 2023 is de Wet bescherming Klokkenluiders in werking getreden. Deze wet biedt uw medewerkers meer mogelijkheden dan voorheen om misstanden binnen uw onderneming te melden. Op hoofdlijnen geldt op basis van deze nieuwe wet het volgende. Heeft u tenminste 50 werknemers dan bent u verplicht om per 17 december 2023 een meldregeling te hebben. Heeft u ten minste 250 werknemers dan dient u deze meldregeling al per 18 februari jl. te hebben. Voor overheidswerkgevers geldt deze verplichting al sinds 17 december 2021. Als u al een meldregeling heeft, zorg dan dat deze voldoet aan de hiervoor genoemde wet die in de plaats is getreden van zijn voorganger ‘Wet Huis voor klokkenluiders’.

De meldregeling moet, kort gezegd, zeker stellen dat uw werknemers zonder benadeling een interne of externe melding kunnen maken van een vermoeden van een misstand.

Een actuele meldregeling is een noodzaak, maar moet ook voor uw organisatie praktisch uitvoerbaar zijn. U moet hierbij aan de wettelijke vereisten voldoen, maar vooral ook - samen met uw ondernemingsraad - kijken naar wat uw organisatie nodig heeft om tot een veilig werkklimaat te komen.

Wij ondersteunen u graag om dit te realiseren.

MEULENKAMP advocaten

T +31 (0) 77 3515041

nvuik@meulenkampadvocaten.nl

Terug naar overzicht
© Meulenkamp Advocaten Venlo - 2024
Created by LR Internet &