St. Martinusstraat 5

5911 CJ Venlo

Werkgevers opgelet: extra werknemersbescherming

Vanaf 1 augustus 2022 geldt, dat u:

 1. Verplichte opleidingen kosteloos binnen arbeidstijd aan uw werknemer moet aanbieden
  indien u een terugbetalingsregeling voor scholingskosten met uw werknemer bent overeengekomen, is deze niet meer geldig als deze ziet op verplicht door u aan te bieden scholing.
 2. Een rechtvaardigingsgrond moet hebben om een beroep te kunnen doen op een eventueel nevenwerkzaamhedenbeding
 3. Meer informatie aan uw werknemer moet verstrekken bij aanvang van de arbeidsovereenkomst
  aan de extra informatieplicht kan in veel gevallen eenvoudig worden voldaan door te verwijzen naar de toepasselijke wet- en regelgeving.
 4. Moet ingaan op een verzoek van uw werknemer om meer zekerheid met betrekking tot zijn arbeid, bijvoorbeeld het voltijds of voor onbepaalde tijd gaan werken
  let op dat u tijdig op een verzoek om meer zekerheid van uw werknemer (in beginsel binnen een maand na het verzoek) beslist. Doet u dit niet, dan wordt de wijziging zoals uw werknemer die verzoekt automatisch doorgevoerd.
 5. Uw werknemer die werkt op basis van een onvoorspelbaar werkpatroon extra waarborgen moet toekennen, leidend tot meer voorspelbaarheid
  er is sprake van een onvoorspelbaar werkpatroon als de tijdstippen waarop het werk moet worden verricht in overwegende mate (in)direct door u worden bepaald. Voor uw werknemer met een onvoorspelbaar werkpatroon (al dan niet een oproepkracht) geldt, dat er voor hem duidelijkheid moet zijn aangaande de dagen en uren waarop hij verplicht aan een oproep om te werken gehoor moet geven. Bij deze oproep moet de oproeptermijn door u in acht worden genomen, zoals deze nu al voor oproepkrachten geldt.

Voor meer informatie op hoofdlijnen is een factsheet vanuit de overheid beschikbaar
(zie Rijksoverheid)

Met het voorgaande neemt de administratieve last voor u verder toe. Wij adviseren u graag hoe deze last effectief in goede banen te leiden.

MEULENKAMP advocaten
t +31 (0) 77 3515041
e nvuik@meulenkampadvocaten.nl

Terug naar overzicht
© Meulenkamp Advocaten Venlo - 2024
Created by LR Internet &