St. Martinusstraat 5

5911 CJ Venlo

Erfrecht Advocaat

Bij de verdeling van een erfenis is vaak een erfrecht advocaat nodig. In de regel is de verdeling van een erfenis gemakkelijk. De bezittingen en schulden worden verdeeld onder de erfgenamen al dan niet aan de hand van een testament. Maar wat als een van de kinderen al jaren schenkingen heeft ontvangen? Of als de ouderlijke woning tegen een te lage prijs aan een andere erfgenaam is verkocht?

Meulenkamp Advocaten biedt hulp bij conflicten rondom de erfenis. Heeft u direct een erfrecht advocaat nodig? 

Wanneer schakelt u een advocaat erfrecht in?

Wanneer er een conflict ontstaan over de erfenis, of er dreigt een conflict te ontstaan, dan heeft u mogelijk een erfrecht advocaat nodig. De erfrecht advocaat maakt een inschatting van uw positie en of u beter kunt procederen of onderhandelen en zal hierin volledig uw belangen behartigen. Als erfrecht specialist kan hij u bij een procedure bij de rechtbank ondersteunen (procederen) bij onder meer de volgende zaken:

  • U bent onterfd (of in de legitieme gesteld);
  • Oneerlijke verdeling;
  • Executeur testamentair ontslaan of verweer voeren tegen een gevraagd ontslag;
  • Ongeldig testament vernietigen;
  • Benoemen of ontslaan van een vereffenaar of verweer voeren tegen een gevraagde benoeming of ontslag;
  • Uitleg van een testament.

Specialisten


Een advocaat gespecialiseerd in erfrecht: een vak apart

Erfrecht is een complex rechtsgebied. Wat zijn uw rechten wanneer u onterfd bent? Hoe staat het dan met uw kindsdeel of legitieme portie? De erfrecht advocaat van Meulenkamp Advocaten kan u ondersteunen en waar nodig procederen. De erfrecht specialist Henri Wolters is lid van de VEAN (Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland) en als zodanig gecertificeerd. De VEAN stelt hoge eisen aan haar leden. Dit garandeert dat u een echte erfrecht specialist in de arm neemt.

Specialist erfrecht inhuren

Bent u verwikkeld in een erfrecht conflict? Is er ruzie ontstaan over de erfenis? Weet u niet wat uw erfrechten zijn? Wellicht zoekt u dan een advocaat erfrecht om u te adviseren en te ondersteunen. Voor vragen kunt u contact opnemen met erfrecht advocaat Henri Wolters. De erfrecht specialist van Meulenkamp Advocaten.


© Meulenkamp Advocaten Venlo - 2024
Created by LR Internet &