St. Martinusstraat 5

5911 CJ Venlo

Erfenis Conflict

Wanneer er een erfenis conflict ontstaat bij een erfenis verdeling, is een erfrecht advocaat de juiste keuze. De erfrecht advocaat staat u bij met raad en daad en kan ondersteunen in het oplossen van conflicten. Dit kan zowel in de rol van mediator als in de rol van advocaat voor een van de belanghebbenden. Zo worden erfenis conflicten opgelost.

U zoekt hulp in een erfenis conflict? Neem dan direct contact met ons op 

Erfenis conflict oplossen

Wanneer er een conflict ontstaat over de erfenis, of er dreigt een erfenis conflict te ontstaan, dan heeft u mogelijk een erfrecht advocaat nodig. De erfrecht advocaat maakt een inschatting van uw positie en of u beter kunt procederen of onderhandelen en zal hierin volledig uw belangen behartigen. Als erfrecht specialist kan hij u bij een procedure bij de rechtbank ondersteunen (procederen) bij onder meer de volgende zaken:

  • U bent onterfd (of in de legitieme gesteld);
  • Oneerlijke verdeling;
  • Executeur testamentair ontslaan of verweer voeren tegen een gevraagd ontslag;
  • Ongeldig testament vernietigen;
  • Benoemen of ontslaan van een vereffenaar of verweer voeren tegen een gevraagde benoeming of ontslag;
  • Uitleg van een testament.

Specialisten


Een advocaat gespecialiseerd in erfrecht

Erfrecht is een complex rechtsgebied. Wat zijn uw rechten wanneer u onterfd bent? Hoe staat het dan met uw kindsdeel of legitieme portie? Wat moet u doen bij een erfenis conflict? De erfrecht advocaat van Meulenkamp Advocaten kan u ondersteunen en waar nodig procederen. De erfrecht specialist Henri Wolters is lid van de VEAN (Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland) en als zodanig gecertificeerd. De VEAN stelt hoge eisen aan haar leden. Dit garandeert dat u een echte erfrecht specialist in de arm neemt.

Erfenis ruzie oplossen

Wanneer een erflater geen testament heeft gemaakt, geeft dat veel ruimte voor een erfenis conflict. Wie krijgt welke materiële goederen, hoe staat dit in verhouding tot de liquide middelen, zijn er giften gedaan, etc. Bij een ontstane erfenis ruzie, kan dit leiden tot een impasse. Een erfrecht advocaat kan dan zorgen dat er via de rechter duidelijkheid komt.

Specialist erfrecht inhuren

Bent u verwikkeld in een erfenis conflict? Is er ruzie ontstaan over de erfenis? Weet u niet wat uw erfrechten zijn? Wellicht zoekt u dan een advocaat erfrecht om u te adviseren en te ondersteunen. Voor vragen kunt u contact opnemen met erfrecht advocaat Henri Wolters. De erfrecht specialist van Meulenkamp Advocaten.


© Meulenkamp Advocaten Venlo - 2024
Created by LR Internet &